Category: Real Lifeमी पद्मा भडंग. पूर्वाश्रमीची पद्मा पालेकर. हि माझ्या आत्याची — आवडाबाईची गोष्ट.
तशी माझी आत्या काही शिकलेली नव्हती फारशी. पण वाचू शकत होती ती. आयुर्वेदाची तर फार औषधे माहिती होती तिला. तर्हेतर्हेची औषधे ती सांगायची. वेळोवेळी आम्हाला बरे करायची औषधे देऊन. औषधाबरोबर काहीतरी मंत्र पठन चालायचे तिचे — जरा कोडेच होते आम्हाला. तिच्या अनेक गोष्टी आहेत पण प्रामुख्याने मला जिने विचार करायला लावला तीही गोष्ट.

एकदा काय झाले कि — माझ्या मोठ्या बहिणीचे लग्न होते. आणि नेमका जोरदार पाउस सुरु झाला लग्नाच्या आदल्या दिवसापासून. आता प्रश्न पडला लग्न होईल कि नाही. धो-धो पाऊस. कार्यालयात हि कसे जावे असा प्रश्न. कार्यालयात सामान तरी कसे न्यायचे आत्ता? सगळ्यांना भीती पडली. वरात तरी येईल कि नाही आशा धारेत?

सगळे डोके धरून बसले. तर माझी आत्त्या समोर आली. म्हणाली थांबा. मी ऎक उपाय करते त्याच्यावर. तर तिने काय केले — परत आंघोळ केली आणि देवापाशी बसली. देवापाशी तिने काय केले तर आपला पाटा-वरवंटा आसतो ना, त्या वरवंटाला ऎक छान असे फडके गुंडालले. आणि एका पटावरती त्याची स्थापना केली.

आणि मग म्हटले तिने — काय तिचे मंत्र वगैरे होते — आम्हला कल्पना नाही — पण होते तिचे फार पठन. पण तिने मंत्र म्हणून पूजा केली त्या वरवंटाची. हळद कुंकू आगदी नेवेध्य दाखवून. सगळी व्यवस्थित पूजा केली. आणि सांगितले मी हे उचले पर्यंत या ठिकाणी पाऊस पडता कामा नये.

तर आम्हा सगळ्यांना हेच वाटले कि असे कसे होऊ शकेल? आमच्या काही गोष्टी हरवल्या तर मंत्र वगैरे म्हणायची ती पण पाऊस ला पडू नये म्हणणे काय? आम्ही सगळे चकित होतो. आम्ही ऐकले होते फक्त आशा गोष्टी. पण हे आत्याचे काही आसे असेल हि कल्पनाच काही डोक्यात आली नव्हती कधी.

तिने ती पूजा-बिजा केली आणि आश्चर्य म्हणजे काय दहा मिनिटात इतके कोरडे झाले आभाळ कि कुठे पाऊस नाही कि पावसाचा थेंब नाही कुठे. पण काही जास्त विचार न करता आम्ही पळालो कार्यालयात.

झाले सगळे सामान नेले. सगळे झाले. लग्न झाले, बहिण सासरी गेली. मग दुसऱ्या दिवशी माझे वडील तिला म्हणाले — जरा विनोदानेच —
आवडाबाई आत्ता उचला ते तुमचे नाहीतर लोक आपलाल्या म्हणतील आमचा पाऊस तुम्ही बंद केला.

बरे, आवडाबाई म्हणाली. मग तिने काय केले — अंघोळ केली आणि आतमधून गुळ आणला. जवळ जवळ सव्वा किलो गुळ. तिने त्या गुळाचा नेवैध्य दाखविला आणि सांगितलेकी मी आत्ता हे उचलते आहे आणि आत्ता तुम्ही पाऊस पडू द्या.

परत आशर्याची बाब — तिने ते नेवैद्य दाखवून, पूजा करून उचलले आणि इतका जोरात पाऊस सुरु झाला लगेच.

सगळ्यांना फारच नवल वाटले. मीही काही वेळा विचार करते कि कसे झाले असेल ते? तेव्हा ना वेधशाळा होत्या ना काही मार्ग होता पाऊसा बद्दल माहिती काढण्यास. पण एक गोष्ट मी माझ्या डोळ्यांनी बघितली — तिने आस्थान मांडले आणि पाऊस बंद. उठवले आणि पाऊस सुरु. आणि हे सगळे सांगून कि मी पाऊसा चा उपाय करते ताबडतोब.

तुम्ही योगायोग म्हणा कि सिद्धि म्हणा. गोष्ट अशी घडली आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितली.
Padma Aaji

Photo By:
Submitted by: Padma Aaji
Submitted on: Thu Jan 28 2016 08:57:35 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: मराठी/Marathi

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


It was an emergency – at least, for the patient who was vomiting and passing watery stool continuously. He was delivered soon to the nearest hospital near midnight by his relative. But there was no doctor to attend – only ‘sister’ who put the patient on an all steel stretcher, and started a saline drip. The patient half conscious was only biding his time.
A full half hour later, the ‘sister’ called the ‘doctor’. And of course at half hour past midnight, the ‘doctor’ was sleeping at home. Another half hour later, another call. The ‘doctor’ said she was coming. An hour later from that call when she came, she ‘saw’ the patient, took his pulse, put the stethoscope on his chest and went. No diagnosis was given.
The patient was not yet ‘admitted’. He lay on the stretcher outside all rooms – in a corner.
At 6am in the morning, the ‘doctor’ came and after all the most powerful people that knew the patient came, that he was finally ‘admitted’ to the ICU at 8am.
It had taken a good 8hrs to cover the distance from the stretcher outside all rooms to the ICU a few feet away on the same floor. All the tests were ordered. By evening, the patients kidneys were showing signs of failure. At 9pm, the ‘doctor’ said that the ‘hospital’ did not have facilities to treat kidney failure patients. So the patient must be shifted to a hospital where they had the facilities.
At 10pm after all the bills were cleared by the relative, the patient wearing adult diapers was shifted on a metal stretcher in an ambulance with metal seats to the emergency room of another ‘hospital’.
This time it was a ‘big hospital’. At least, somebody said that it was a ‘big hospital’ obliquely meaning that the ‘big hospital’ had all the facilities.
At 10.50pm the now conscious but in-pain patient was admitted to the emergency of the ‘big hospital’. Again, no doctor on arrival for a patient who arrived in an ambulance. The receptionist called the duty doctor who took another 30mins to reach the emergency room.
‘Doctor does not talk to anybody’, was the short gyan given. And “no one can enter emergency other than the patient”. After a while they said: “one relative can be with the patient”.
The patient of course could only display patience since there was no other option. He was on a drip again and also a catheter bag to take care of measuring his urine output. His kidneys were failing but had not failed yet. When the attending relative showed the attending ‘sister’ that the patient’s diapers needed a change – pat came the answer – “why do not you do it yourself?”
By 6am the urine output had recovered a bit but still not completely. The patient was feeling better though still in danger. By 8am he was shifted from emergency to the ICU.
Another bed, another room, another drip, but no doctor again in the ICU. And in the ICU even the relatives are not allowed. We always used to beg the attending ‘sister’ for a ‘glimpse’ of the patient. The protocols were established of ‘meeting time’, ‘leaving time’ and the time when the ‘doctor has come’ would be announced. We always would sit in front of the ICU door – but we could not see the doctor come and go. Perhaps there was another door. This was a ‘big hospital’.
Of course, this was a “big hospital’ – it had multiple stories, so many rooms, so many sections, the floor was all costly granite, the gardens were manicured, the canteen was big, there were so many patients and their so many attending relatives, and there was no ‘bigger’ hospital in the vicinity.
This was also a ‘good’ hospital because it had all the facilities.
It could do blood tests, urine tests, ultrasound, X-ray, MRI, NMR and all the sub tests like cholesterol test, sugar test, Vitamin-D test, HIV test and what not. Every test for any part of the body could be done here. In the ICU because of hygiene concerns you would not be allowed to enter. Perhaps that was the reason why even the doctors were missing from the ICU!
“The patient’s kidneys are recovering, but he is a heart patient, so we have to be careful” was being fed to my ears for two days. On the third, an ultrasound was done on the patient where the patient asked the sister jovially “is there any blood?”. The sister smiled and gave no answer because she did not understand the question.
The morning of the fourth day the patient was said to be ‘out of danger’ by the mysterious and now famous Dr. Who, and shifted to a room where he ate idlis for breakfast and had a reasonable lunch. This was a good hospital.
At 6pm after drinking some water, the patient complained of ‘breathlessness’ to the sister. After a while, the sister told the ‘doctor’. The doctor shifted the patient again to the ICU bed number 315. Another drip, another bed, another room and yet no doctor.
Sensing danger Dr. Who, anaesthetised the patient and put him on a ventilator – artificial breathing that is, since the patient was feeling breathless. Dr. Who was not a heart specialist though and the trouble was with the heart, perhaps! That was what everybody thought.
With no attending doctor, the patient would start removing the ventilator from his mouth since he would feel so miserable when he would regain even a little consciousness. This would go unnoticed and the ‘sister’ would be called by the one relative who was close by. The sister would then catch the patient, re-insert the ventilalor, the duty doctor would come, re-anaesthetize the patient and then leave the patient unattended again. This happened 3 times over a period of 2 hours and on the 4th when the patient could not take it anymore, his heart started sinking.
Dr. Who was not perhaps in the list of doctors who came because he was a ‘big doctor’ after all.
The emergency was now for the doctors who came in one by one and helped in reviving the patient by giving “shocks” to the heart and injecting heart rejuvenating drugs directly into the heart. The patient almost fought the doctors in trying to remove his ventilator so that he feels comfortable but alas, there were too many hands holding him down. One pair of hands tied his hands to the steel
bed, and another pair tied his legs to the same. Weak and tied, the heart of the patient sunk without recourse.
The doctors left when the patient stopped struggling.
The relative was given time to cry before the body was wrapped in a white bedsheet.
The floor was clean, shining granite. All medical personnel were wearing white clothes. The building was big. Food was available in the canteen 24×7 and you could order idlis, dosas and even sweets. There was enough car parking space for all the visitors, even a nice green garden to greet.
The relative still waited for the doctor.
The receptionist gave the discharge certificate so that the Death Certificate could be got from the local
municipal office. The metal seat ambulance waited outside to carry the body home. All facilities were provided. It was a ‘big hospital’. It was also a ‘good’ hospital.
Bed No. 315 was still empty – perhaps!
It was not murder – of course!
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Sun May 17 2015 21:20:42 GMT+0530 (IST)
Category: Biography-A real life incident happened with self
Language: English
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article,
painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit
[category Biography-A real life incident happened with self,English,Story]

My Dear Sir,
All naive and unversed
I wandered like a cloud,
with some faint notions in scratch,
the whole new horizons, to explore
I had.

Drifting with the winds and
tumbling amidst the hearsays
I knew the destination to reach
but not the leading ways.

The sun shone upon me
when I met ‘Thee’
You lead me along your simple contrivance
and helped me
to discover ‘me’.

From you I learned how to explore,
what to think and
every moment
how to grow a little more.
You motivated me
in my innermost resources
and inspired me
to make my existence
‘a life to live for’.

Your confidence in me
polished the raw self of me
to not only achieve what I wanted but
to shine along all that I had dreamed for.

Today when I trace back the times
I find a new ‘me’
But Alas! I fail to find thy eyes to appreciate
and thy hands to bless.
Many a writers would write about you
but I, an ordinary student,
after a long stitching and un-stitching,
still feels short of words to pen down
a person as You
and…
the loss of You…Dear sir,

-Jaspreet with Jasmeet Kaur
(In Memory of Prof. B.D.Acharya)
(Submitted by Prof. Deepa Sinha)

-Jaspreet and Jasmeet Kaur

Submitted on: Sun Jul 28 2013 03:26:07 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


Well…
This is my story…
When I got married (almost 8 years back) and built a new house (almost 6 years back), we lived in peace for a year. I will come to what destroyed our peace later. But first a piece of fact.

My wife was a zoologist and by practice used to catch insects like the grasshopper or the beetle by hand without damaging the insects body. She was good at it since she had to do this to collect samples for her zoology projects in college.

However, she was afraid of reptiles and especially the wall-lizard.

Well, I did not care much of the wall-lizard. I did not mind it – till it fell over me. But my wife would ensure that all lizards would be out of the house. Every time she used to find one, she used to take a broom and do the needful of putting the lizard out of the house. Sometimes, I would be forced to do the needful. You know, anything for a wife!!

So, now coming back to the second year after our house was built, we lost our peace. There would be a 100 cockroaches in the kitchen, in the bedroom and all over the house. And we spent 2 cans of big HIT (Insecticide) every month killing these. For 4 years this continued. HIT would come with our monthly supplies like dal and atta. At about 400/- per month for 4 years means approximately 18,000/- – spent just on insecticide (poison!).

But 2 years back peace returned.

When my wife had gone to her native place, I did not do anything to the lizards. A couple found permanent residence in my house. On my wife’s return, when she detected these – she tried and failed to put them out of the house. Well.. long story short, the lizards stayed.

And then we realized we are not buying that much HIT anymore. My wife developed a soft corner for the lizards after she saw them eating cockroaches!

Well, today we are happy. We do not buy HIT anymore. And yes, we have a dozen lizards at home who mind their own business and we are happy with that. In fact, we are really happy with that.
-देवसुत

Submitted on: Tue Jul 05 2011 05:12:47 GMT-0700 (PDT)

Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)


Nagaraj is blind. He has also not taken bath for a long time – it seems.

Dirty and disposed, he sits near a government factory with a aluminium bowl, but his arms are not outstretched asking for alms. Even so, there are a few coins in the bowl – donations from kindly souls. The value of the coins dropped into the bowl, Nagaraj cannot know, because he has no fingers.

He sits at one place the whole day, never moving from one place. He cannot move because he has no legs – rather legs stricken by polio.

But strangely, Nagaraj disappears by night.

Nagaraj is taken to his sisters’ home by his brother-in-law where they take the money collected by Nagaraj and leave him again near the government factory the next day.

I asked Nagaraj whether he dislikes his brother-in-law and sister because they take his money. I was surprised to hear a confident "No". He said – "What will I do with the money? – They give me food and a bath every week."
-देवसुत

Submitted on: Wed Jun 15 2011 06:49:02 GMT-0700 (PDT)

Category: Original
Language: English
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com)

%d bloggers like this: