Category: Originalಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ಮಳೆಯೊಡನೆ ಆಡಬೇಕು
ಪುಟ್ಟ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳಿವೆ
ಅವು ತೇಲುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು
ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು
ಕೆಸರಿನಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡಬೇಕು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳಿವೆ
ಅವು ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು
ಮರಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು
ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ
ಅವುಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕೇ?
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆಡು-ಮೇಕೆ
ನಿಸರ್ಗವೇ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಪಾಠ
ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ನನ್ನ ಆಟ
ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಶಾಲೆಯ ಕಾಟ!

-Madhubala

Photo By:
Submitted by: Madhubala
Submitted on: Mon Jan 21 2019 12:53:50 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Advertisements

You can still say yes to yesterdays, no to Novembers, and miss the mistakes that taught a better way.
-Anthony Liccione

Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Thu Nov 22 2018 22:42:48 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


puranapanda_srinivas-_1_.jpg
जीवन – यज्ञ है
जब ,
मैं – नहीं है
और सब – मैं है
तब ,
जीवन – यज्ञ है |

कैसे , कब , क्या, कहाँ – सब ,
सीखो जब
और
“मैंने किया” ,
मत बोलो
तब ,
जीवन – यज्ञ है |

इस राह पर पहला कदम
जब बोलो – सब साथ चलो ,
और चलो – सबको साथ
लेकर ,
खींचकर ,
पसीना तर हो जाओ ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
तब ,
पथ तुम्हारा यज्ञ है ,
तब ,
जीवन – यज्ञ है |

सबके आंसू पोंछो ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
सबकी भूख मिटाओ ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
तब
जीवन – यज्ञ है |

भलों की करो भलाई ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
बुरों की करो बुराई ,
और बोलो – सिर्फ – मैं ,
तब
जीवन – यज्ञ है |

-देवसुत

Photo By: Unknown
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Mon Nov 19 2018 23:27:00 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: हिन्दी/Hindi

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Abuse -Anthony Liccione


It’s better to look at a black and white world, rather than black and blue.
-Anthony Liccione

Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Sun Oct 28 2018 04:04:05 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


Key the mind, and set the soul free.

-Anthony Liccione

Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Wed Apr 12 2017 23:27:17 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


uc?export=download&id=1eiu7T83GAW8zwTULYlwMkALPoynruGN-
It is Ganesh Chaturthi and there is no dearth of wishes from people to each other. In this wishing and “wishing the same” there is a learning which is forgotten. A powerful learning, not to be missed to be successful in life, lifelong. The learning comes from a story, which is a “story” to the general reader. To the keen observer, however, the secret is revealed. The story goes like this…

Vyasa wanted to write the Mahabharata, but knew that this was not a single-man effort. To complete it, he would need someone to write it, while he narrates. And for this he thought none fit other than Ganesha himself.

Towards this purpose, he approached Ganesha and requested him to write the Mahabharata while he narrates it.

At this stage, Ganesha imposed a precondition that he would do so only if Vyasa would narrate the story “without a pause”. Vyasa agrees but sets a counter-condition – that Ganesha understand what he recites first, “before” transcribing them. And Ganesha agrees.

And so the Mahabharata was written. It is said that while Vyasa narrated, he would be full chapters ahead, while Ganesha would sit thinking on the meaning of what he heard before he transcribed (wrote) it.

The story ends.
To the keen observer though, the secret to success is revealed. It is short, simple and yet powerful.
It is this:
Apply thy power of “understanding before the action” is done.

Try to understand, hone the skills to understand, improve your knowledge to understand. Understand before you take decisions. Understand before you write the exams. Understand before teaching others. Understand before writing down anything. Understand before undertaking the works. And so on… apply this principle everywhere and you are sure to be successful in life. So, if you understand before you do anything, you are automatically invoking the principle of Ganesha – the Lord of Success.

Understood?
-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By: Internet
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Fri Nov 09 2018 06:37:22 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English
Tags: Significance of the story of Vyasa and Ganesha, The writing of the Mahabharata, Ved Vyasa and Ganesha, Ved Vyasa and Mahabharata

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


জীবনের খুব কম সময় তার সাথে কাটালেও মনে বড়ো একটা জায়গা করে নিয়েছিল, আজ তার না থাকাটা খুব একলা করে দেয়।
-Madhuri Roy

Photo By:
Submitted by: Madhuri Roy
Submitted on: Fri May 05 2017 21:27:00 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: Bengali

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ .
ಆದರೆ ನನಸಾಗಲು , ಪಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ .
ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ,
ಆಗದು ನಿನ್ನ ಶ್ರಮ ಎoದಿಗೂ ನಷ್ಟ .

ಒದಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ,
ತ್ಯಜಿಸು ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟ , ಮಾಡು ಕೆಲಸ ವಿಶಿಷ್ಟ ,
ಪಡಿಸು ಹಿರಿಯರನು ಸಂತುಷ್ಟ .
ನೆರವಾಗು ಜನರಿಗೆ ತೊರೆಯಲು ಸಂಕಷ್ಟ .

ಚಂಚಲ ಮನಸನು ಚೂಟಿ ಹಾಕಿ
ಉಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗು,
ನಿನ್ನ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶಿಷ್ಟ ,
ಈ ಜಗದಲಿ ನೀನಾಗುವೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ..

ಹೌದು , ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ .
ನನಸಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ . . ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ . .
-Shilpa Manjunath

Photo By:
Submitted by: Shilpa Manjunath
Submitted on: Mon Jun 19 2017 03:27:38 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Droplets -jasnoor kaur


Un shed, quiet, silent, sorrowful.
Full of dejection, fear and anticipation.
Un shed ,quiet ,silent,sorrowful
Full of dejection, fear and anticipation
often, just drops of water ….
for the onlookers.
Agony and helplessness
gives them shape,
Shattered dreams, lost friends
Out of happiness …do they appear?
I’ve only heard…Never felt
Oh…! I’m talking about tears
-jasnoor kaur

Photo By:
Submitted by: jasnoor kaur
Submitted on: Mon Jul 10 2017 14:49:27 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


ಭುಜಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿಯ ಆಸರೆ. ಮನದ ತುಮುಲಕ್ಕೆ ಪದಗಳ ಆಸರೆ
ಎಂದೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹಾಡಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿಯ ಆಸರೆ
ಎಂದೋ ಮುಗಿಯುವ ಹಾಡಿಗೆ ಕಾಲನ ಆಸರೆ
ಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರಗಳ ಆಸರೆ.

ಸೂರೆ ಹೋದ ಪಟ್ಟಣದ ದಂತಕಥೆಯಂತೆ
ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಜೀವ… ಮುಡಿದಷ್ಟು ನಲಿವು
ಮೃದಂಗದ ತಕಧಿಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನ ನೆರಳು
ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ತಾಳ ತಪ್ಪುವ ಬೆರಳುಗಳು .

ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ
ಥಟ್ಟನೆ ಎದ್ದ ಸಣ್ಣ ಅಪಸ್ವರಕೆ ನವಿರಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಧ್ವನಿಯ ಕಂಪನ ಇಂದಿಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ
ಅಲ್ಲಿರಲಿ ಅದು ರಾಗಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಭಾವವಾಗಿ.

ಕನಸಿನಂತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಛಾಯೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ಜೀವಸೆಲೆ
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬದುಕು ಸಾಕು ಬಿಡು ಹುಡುಕಾಟ
ಅತ್ತಿತ್ತ ಪರದಾಡದಿರು ನೀನಿರುವಲ್ಲೇ ಸುಮುಧುರ ಗಾನ.

ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಡವರುಂಟೇ
ಕಾಡು ವನದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದವರುಂಟೇ
ನಿನ್ನೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಗಂಟು
ಅಳಿಸಿ ಹೋದ ಪದಗಳು… ಹಾಳು ಮರೆವು.

-Daya Bhat

Photo By:
Submitted by: Daya Bhat
Submitted on: Tue May 02 2017 13:53:02 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: