Category: Articleநிகழ் கால அரசியல் வாதிகளிடம் இல்லாத மாண்பு அன்று வாழ்ந்த அரசியல் வாதிகளிடம் இருந்தது.எதிரிகளையும் மதிக்கும் மாண்பு மற்றும் மரியாதையாக நடத்துதல்.
பெரியார் பற்றிய அப்படி ஒரு நிகழ்வு:
பெரியார் ராஜாஜிக்கு நேர் எதிர் கொள்கை உள்ளவர் .கடவுள் எதிர்ப்பாளர்.ராஜாஜி ஆன்மிகத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர் .அனால் தனக்கு முக்கியமான தருணங்களில் ராஜாஜி இடம் ஆலோசனை செய்வார் .பெரியாரின் தந்தை அவருடைய இறப்பிற்கு பின் தனது சொத்துக்கள் முழுவதும் பழனி முருகன் பெயரில் எழுதினார்.பெரியாருக்கோ கவலை இந்த சொத்துக்களை எவ்வாறு அடைவது என்று .

ராஜாஜியை அழைத்து ஆலோசனை செய்தார்.ராஜாஜி பெரியாரை எதிரியாக பார்க்க வில்லை.ராஜாஜி கூறினார்: பழனி முருகன் என்ற ஒரு கடவுள் இல்லை.பழனியில் இருப்பது தண்டாயுத பாணி .அதனால் உங்கள் வீட்டின் பின் பக்கம் ஒரு முருகன் சிலையை நிறுவி அதற்க்கு பழனி முருகன் என்று பெயரிடுங்கள்,சொத்து உங்களிடமே இருக்கும் என்று கூறினார்.பெரியார் இதை பின் பற்றி சொத்துக்களை அடைந்தார்.ராஜாஜியை பிரமணனாக பார்க்கவில்லை.
நண்பனாக மட்டும் தான் பார்த்தார்.
இதை போலவே இனொரு நிகழ்வு:
சங்கராச்சாரியார் பெரியவர் ஒரு முறை ஊர்வலம் வந்து கொண்டு இருந்தார் சென்னையில் .அப்போது பெரியார் ஆதரவாளர்கள் காஞ்சி பெரியவரை தடுத்து அடிக்க முயன்றனர் .காஞ்சி பெரியவர் கூட இருந்தவர்கள் அவரை எச்சிரித்தனர்.ஆனால் பெரியவர் கேட்காமல் முன்னேறிச் சென்றார்.அப்போது எதிர்ப்பாளர்கள் நேர் எதிர் சந்தித்தார் .அப்போது பெரியார் பெரியவரை பத்திரமாக சாலையை கடக்க உதவும் படி தனது ஆதரவாளர்களை பணித்தார்.பெரியவர் எந்த துன்பமும் இல்லாமல் கடந்தார்.

தன்னை எதிர்த்தாலும் தரம் தாளாமல் மதிப்புடன் நடத்துபவர் பெரியார்.

Photo By: Unknown
Submitted by: subba
Submitted on: Sun Oct 20 2019 18:03:53 GMT+0530 (IST)
Category: Real Life-A real life incident happened with others Language: Tamil

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


உங்களுக்கு தெரியுமா?

பூச்சிகளுக்கு வலி தெரிவதில்லை.பூச்சிகளின் வாழும் காலம் குறைவு.
வலியானது குணமடைய நேரம் தேவை
இதற்கு நிறைய உடல் சக்தி தேவை
இதற்கு சக்தி செலவு செய்யும் நேரத்தில் உணவு தேடலாம்.
ஆகையால் பரிணாம வளர்ச்சியில் அவைகளுக்கு இயற்க்கை வலி உணர்வை கொடுக்க வில்லை

ஆனால் மனிதனின் ஆயுள் காலம் ஜாஸ்தி
மனிதன் சக்தியும் பூச்சிகளை விட அதிகம்
மனிதர்களுக்கு வலி உணர்வு ஒரு எச்சரிக்கை மற்றும் அபாய அறிவிப்பு சாதனம்
மனிதனுக்கு வலி யில் இருந்து வெளி வருவதற்கும் போதிய நேரம் உண்டு
ஆகவே இயற்க்கை மனிதனுக்கு வலி உணர்தல் அளித்துள்ளது

Photo By:
Submitted by: subba
Submitted on: Sat Sep 14 2019 20:09:56 GMT+0530 (IST)
Category: Other
Language: Tamil

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Flower Pot -Divij


uc?export=download&id=1GXrQwdztvETR2d0BqSjhSUxB2uy4PKDN
Flower Pot

-Divij

Submitted on: 21-May-2019
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


uc?export=download&id=1eiu7T83GAW8zwTULYlwMkALPoynruGN-
It is Ganesh Chaturthi and there is no dearth of wishes from people to each other. In this wishing and “wishing the same” there is a learning which is forgotten. A powerful learning, not to be missed to be successful in life, lifelong. The learning comes from a story, which is a “story” to the general reader. To the keen observer, however, the secret is revealed. The story goes like this…

Vyasa wanted to write the Mahabharata, but knew that this was not a single-man effort. To complete it, he would need someone to write it, while he narrates. And for this he thought none fit other than Ganesha himself.

Towards this purpose, he approached Ganesha and requested him to write the Mahabharata while he narrates it.

At this stage, Ganesha imposed a precondition that he would do so only if Vyasa would narrate the story “without a pause”. Vyasa agrees but sets a counter-condition – that Ganesha understand what he recites first, “before” transcribing them. And Ganesha agrees.

And so the Mahabharata was written. It is said that while Vyasa narrated, he would be full chapters ahead, while Ganesha would sit thinking on the meaning of what he heard before he transcribed (wrote) it.

The story ends.
To the keen observer though, the secret to success is revealed. It is short, simple and yet powerful.
It is this:
Apply thy power of “understanding before the action” is done.

Try to understand, hone the skills to understand, improve your knowledge to understand. Understand before you take decisions. Understand before you write the exams. Understand before teaching others. Understand before writing down anything. Understand before undertaking the works. And so on… apply this principle everywhere and you are sure to be successful in life. So, if you understand before you do anything, you are automatically invoking the principle of Ganesha – the Lord of Success.

Understood?
-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By: Internet
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Fri Nov 09 2018 06:37:22 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English
Tags: Significance of the story of Vyasa and Ganesha, The writing of the Mahabharata, Ved Vyasa and Ganesha, Ved Vyasa and Mahabharata

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


dc-indian-02.png
If you (the native) continue to be complacent amid the growing threats of which you may be blissfully unaware, then the consequences would lead to the loss of these resources to outsider hands.

This same paradigm, when seen at an individual level, leads to a society where crab eats crab.

When seen at a collective level (akin to a state within a nation), leads to the natives losing control over their resources to non-natives who migrate from neighbouring areas, causing a reactive violence by the natives against the so-called outsiders.

When seen at a level of a nation, leads to other nations taking political control of the resources by the use of companies and using the “individual corrupt” to keep control over the resources and de-empowering the natives by introducing unjustifiable laws, citing which, the control is maintained over a long period of time – which then causes a reactive violence, called a “freedom” movement in this context.

The root cause is, however, the complacency built in the natives, which leads the outside perception of weakness and emboldens the outsiders to usurp the resources. If this complacency is done away with, then a natural barrier to outsider invasion is formed and the consequent problems over the decades is avoided.

To remove such complacency, it is important to understand this cause and effect relationship and educate ourselves to the root causes of war and peace.

Peace should not mean complacency and war must only be with the earth shattering negative forces that make all humankind regress, since a unity of ALL the other forces is essential to curb the dark forces. Without this unity, darkness will prevail.
-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By: Unknown
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Wed Oct 19 2016 09:17:34 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


skriptmkopf.gif
While physical evolution has been explained by Darwin very well in the “Origin of the Species”, it fails to explain the evolution of a weakling such as Man which is more mental than physical. What explains the urge towards perfection in Man? There is no scientific theory yet which even tries to explains this evolution.

But, given the urge towards perfection in Man, it is imperative that methods must be constructed to teach the art of becoming perfect at a very young age using a language that itself is perfect for the codification of knowledge. For if the language can be gathered in a young age, only then can the productivity of Man be maximised throughout his life, which will naturally come from his urge to be perfect, to learn, to progress.

The question now arises as to which “language” to use that when used is perfect not only in the articulation of his thoughts but also that can be “written down” in a way which is best. It is given, the one quality that the script of the language should have is “What you speak is what you write”. English hence, it out of of the door.

So the one language that the world of Man should strive to learn, irrespective of where “men” were born, to whom they were born, to whom they swear their alliegance or in what they believe in. That one language that was designed by Man to be used by Man as a Species, to be used to become perfect, to learn, to progress, to pass on the knowledge to the next generation in the most possibly perfect way – is undeniably, irrefutably, unquestioningly and most obviously – SANSKRIT.

Sanskrit was designed for the use of Man, by Man to articulate his thoughts in the best possible way, to write down those thoughts without causing error when read due to misinterpretation. When spoken, to use the largest part of his unused brain, by correspondingly using all parts of his vocal system, so as to maximise his thought into action that realizes his true potential.

It was also designed to codify knowledge, to be able to compress great ideas into single short sentences which are also easy to memorize and when memorized to remain permanently embedded in the neural connections even if not recalled through decades. The code if memorized would be possible to be passed on through generations even if the true meaning of the code was not understood by the less trained, giving a chance to a great intellect down the generations to be able to reconstruct the true meaning of the information such passed on.

It is high time that humankind starts using this language universally throughout the world in all its corners to give itself a chance to progress individually and collectively towards its own liberation of thought and action. SANSKRIT is undeniably, the language to be used in the next step of evolution of Man.

Any further neglect of the language due to various ignorances and egos, individual or collective, is only inviting disaster which is already being felt across generations – for the degradation of society comes from unthoughtful action coming from a brute mind, which is an impossibility if SANSKRIT had been the language of training.

SANSKRIT has hence been, rightly so, called “The language of the Gods”. Interestingly hence, opposition to teach the language universally, will only be the Devil’s Desire.

Photo By:
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Sat Jan 17 2015 04:33:59 GMT+0530 (IST)
Category: Article-About
Language: English

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


ಮಲೆನಾಡು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಗಳು.”ಮಳೆಗಾಲ” ಅಂದೊಡನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ನೀರು, ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳ, ಹೊಳೆ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡು, ಮರ ಗಿಡಗಳು, ಜಲಪಾತ, ಹಿತವಾದ ಚಳಿ. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ನಿತ್ಯ ಬದುಕು.ರಾಸ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳು – ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು , ಇವೆರಡೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೇ ಸಾಗುವ ಕಥಾನಕಗಳು. ಇದು ಕಥೆ -ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಡುವ ಸುಂದರ ಚಿತ್ತಾರ..
ಕಣ್ಣ್ಮನ ಸೆಳೆವ ಜಲಧಾರೆ,ಕಾನನ, ಬೆಟ್ಟ,ಬಾನು ತುಂಬಿದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಸೂರ್ಯ…
ಮನವನ್ನು ತಣಿಸಿ,ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ..
Priyanka_Rosenknospe

Photo By:
Submitted by: Priyanka_Rosenknospe
Submitted on: Sat Dec 27 2014 16:08:48 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


Shravana Panchami , the fifth day of Shravana month of the Hindu calender, is celebrated as Naga Garuda Panchami or Nag Panchami . It is an auspicious day for the Hindus as they worship the King of snakes -the Cobra – on this day.

I have seen a lot of snakes coming around my home at my native since my childhood. Once a rat snake had come inside our house when our lady rabbit had given babies. The snake had come to eat the babies. At the right time our home maid kept the babies out of house, and the snake went out by itself, leaving everyone unharmed.

We had also made a small open aquarium in our garden. Many bull frogs had made their house inside it and many snakes also used to join them to hunt for food.

The lesson we learnt from our parents was to never harm any animal and we always felt happy when we did not harm any other creature in this world.

In the past 3-4 years, our city home also witnessed some snake visits. Once a 7-8 feet rat snake came, roamed around our portico and left by itself. Next time, a highly poisonous Viper came and slept on the wheel of my son’s cycle. At night my 3 year son was about to lift the cycle when we saw it and got alert. We gave it some time and it went out slowly. Then there came a 5 feet Rat snake on a winter day. It wanted to share our house, but our 7 year old Labrador, Soumya, never allowed it to fulfill its wish. This time I had to call a snake catcher and he took the snake to a lake.

Save Snakes. Never kill them. Allow them to go out on their own when they enter your area. Call the Snake catchers or the Forest Officers – keep their numbers handy. They will help you out and the Snakes too.
Live and Let Live!

Sahana Haekrishna

Photo By:
Submitted by: Sahana Haekrishna
Submitted on: Fri Aug 01 2014 13:33:28 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


svec12haigunda1.jpg
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಏಳು ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಗುಂದ ಒಂದು. ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದಗಳಿರುವ ಬೆಲ್ಲ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಪರಿಸರ, ಶರಾವತಿಯ ಸರೋವರದಂಥ ಹರಹಿನ ನೀರು– ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ‘ಹೈಗುಂದ’ ದ್ವೀಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಕಿರುಗುಡ್ಡದ ತಳದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಿತಾಂತ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯವೆಂಬಂಥ ಅನುಭವ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜವಂಶವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕದಂಬರ ಪ್ರಥಮ ದೊರೆ ಮಯೂರವರ್ಮ, ತನ್ನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ–ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲೆಂದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಕರೆತಂದು ಹೈಗುಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯ–ಕವ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹವ್ಯಕರೆನಿಸಿದರೆಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.

ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯಜ್ಞಕುಂಡಗಳ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ! ‘ಹವ್ಯ+ಕುಂಡ’ವೇ ಹೈಗುಂದ! ಹೈಗುಂದದಲ್ಲಿ ಗುಂದಗಳೇ (ದಿಬ್ಬ) ತುಂಬಿವೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಭವ್ಯ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಶಿವಲಿಂಗಗಳು, ಭಗ್ನ ಶಿಲಾವಶೇಷಗಳು ಹರಡಿದಂತಿವೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ವಿರಳ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು! ಪುರುಷಪ್ರಮಾಣದ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಣು ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷ ಶಿಲ್ಪ (?) ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಕಾರ, ನಿಲುವು, ಭಂಗಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಹೈಗುಂದದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಕದಂಬರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ.

ಆಕೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗುಂದದಬ್ಬೆ’– ಪೈವಗುಂದದ–ಹೈಗುಂದದ ಅಬ್ಬೆ– ಇಂದಿಗೂ ‘ಅಮ್ಮನೋರು’. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಿನ ಹವ್ಯಕರಿಂದ, ಹವ್ಯಕುಂಡಗಳಿಂದ ಹೈಗುಂದ ಎಂಬುದೂ ಗಟ್ಟಿ. ಹೈಗುಂದ ಮೊದಲು ದ್ವೀಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಳ್ಳಂಕಿ ಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಮಯೂರವರ್ಮ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ವೀಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ.

ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಕಾಲದ ಕಾಲುವೆಯ ಆಚಿನ ಅಳ್ಳಂಕಿಯಿಂದ ಹೈಗುಂದದ ಆಲೆಮನೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಈ ಕಾಲದ ಹಲವು ಹಿರಿಯರು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅದೂ ಖರೇ ಇರಬೇಕು! ಏಕೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲದ, ಉಸುಕೇ ಪ್ರಧಾನವೆನಿಸಿದ ಹೈಗುಂದದ ಮಣ್ಣು, ಐವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ್‌ ಬೋಟಿನಿಂದಾಗಿ (ಲಾಂಚ್‌) ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೆರೆಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತ– ಹೊಳೆ ಅಗಲವಾಗುತ್ತ ಹೋದುದನ್ನು ಕಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮಣಕ (ಮೊಸಳೆ)ಗಳೂ ಇದ್ದವೆಂದು ಆ ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವು ಈಗಿಲ್ಲ.

ಹೈಗುಂದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಲವು. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವಾದ, ಬಣ್ಣ, ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಗತಕಾಲದ ವೈಭವದ ಕುರುಹಾಗಿವೆ. ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾ. ಅ. ಸುಂದರ ಅವರು ಅವುಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕಾಣಬಹುದು.

ಅಗೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅವಶೇಷ ಸಿಗುವ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿದೆ. ಉತ್ಖನನ ಆಗಬೇಕು; ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವು ಕೊಂಡಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ–ಹೊನ್ನಾವರಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿ ಹೈಗುಂದ ದ್ವೀಪವಿದೆ.

ಹೈಗುಂದ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಇಂದೂ ದೋಣಿಯೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು. ೨೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಡದೋಣಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್‌ ಬೋಟುಗಳಿಂದ ನದೀ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂತಸ ತರಬಲ್ಲದು– ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ!

-Prabhakar Ishwar Hegde

Photo By: Dr. B.L. Soujanya
Submitted by: Prabhakar Ishwar Hegde
Submitted on: Sun Jan 12 2014 20:39:19 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at https://abillionstories.wordpress.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: