Archive for July, 2013అమ్మాయే కావాలి

ఆడపిల్ల పుట్టింది ఈమాటలు మగతలోవున్న శారద చెవుల్లో పడ్డాయి. ఆతృతగా బిడ్డని చూడాలని కళ్ళుతెరచి “నర్స్ పాప పుట్టిందా”? “అవునమ్మా యిదిగో చూడు పాపని అంటూ ట్రేలో పడుకోపెట్టిన బిడ్డని చూపింది. అమాయకంగా ముద్దుగా వున్న బిడ్డని చూడగానే శారద తను పడ్డ కష్టమంతా మర్చిపోయి ఆప్యాయంగ బిడ్డని తడిమింది,వార్డులో బెడ్డు మీదకి తీసుకురాగానే”ఆనవాయితీ తప్పలేదమ్మా నా లాగే నీకూ ఆడపిల్లే పుట్టింది.”అమ్మ మాటలు కఠోరంగా చెవులో పడ్డాయి.ఆస్వరంలొ వున్న తృణీకారం మనసులోముల్లు గుచ్చినట్లయింది.
మధ్యతరగతి కుటుంబంలో నాలుగో ఆడపిల్లగ జన్మించిన శారద ఆడపుట్టుకలొ అనుభవించవలసిన చిన్నచూపు తృణీకార భావం అంతా బాల్యం నుంచే చవి చూసింది. పన్నెండేళ్ళ వయసు వచ్చేసరికి ఒక దృఢాభిప్రాయానికి వచ్చింది ఎలాగైనా సరే ఆడపిల్ల యేవిషయంలోను తీసిపోదన్న విషయం నిరూపించాలని, మనసుకి తగిలిన ప్రతి గాయపు చేదుని ఒక్కొక్క సవాల్ గాతీసుకుంది.పొడుపు మాటల్ని పోగు చేసి పట్టుదలగా మలచుకొంది.దాని ఫలస్వరూపమే పదవ తరగతిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రధమస్థానం లభించింది.

ఆరోజున కూడా తల్లి మూతి విరిచింది, మగమహారాజుకి చదువబ్బితే కుటుంబాన్ని పోషిస్తాడు ఆడపిల్ల చదివి యెవర్ని వుధ్దరించాలి? అంటూ దీర్ఘాతీసింది.వెనుకంజ అన్న పదం శారద నిఘంటువు లోంచి తొలగించివేసింది. ఇంటరులో స్కాలర్ షిప్పు దొరికింది, చదువుకోసం ప్రత్యేకించి ఖర్చులేదు చదువు మాన్పించితే పెళ్ళి చెయ్యాలి శారద ముగ్గురి అక్కలలో యిద్దరి పెళ్ళిళ్ళయ్యాయి. మూడో అమ్మాయి పెళ్ళి ప్రయత్నాలుజోరుగా అవుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిలో శారద గురించి పట్టించుకునే వాళ్ళులేరు.ఇంటరు,బి ఎ పూర్తి చేసి బేంకు పరీక్షలు యిచ్చి సెలెక్టు అయింది.ఇంటిలో వాళ్ళు శారద గురించి ఆలోచించే లోపున ఆమె బేంకు వుద్యోగి అయింది.
శారద తమ్ముడు మోహన్ తల్లి తండ్రులకు ముద్దు బిడ్డడు. కోరాలేగాని కొండమీది కోతినైనా తెచ్చికొడుకు ముందుంచేవారు, అంతంత మాత్రం చదువు సాగింది. గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా వచ్చి బండి ముందుకి సాగదని చదువు మానేసాడు గారాల కుమారుడు. అన్నీ సమయానికి అమర్చుతూంటే అది లేదు యిది లేదు అంటూ తల్లిమీద అక్క మీద కేకలువెయ్యడం తప్ప ప్రత్యేకమైన పనిలేదు.

ఒక రోజు పనిమీద వెళ్తున్నతండ్రి సైకిలు జీపుతో గుద్దుకుని కాలు విరిగి హాస్పిటల్ పాలయ్యాడు.ఆరోజున అన్నింటికీ అండగా నిల్చింది శారద.కాలు నయమై యింటికి వచ్చినా ఆరు నెలలు విశ్రాంతి అవసరం అని డాక్టరు చెప్పడంతో యింట్లోనే కర్ర సహాయంతో తిరుగు తున్న తండ్రికి శారదలొ వొక ప్రత్యేకత కనుపించింది.
తల్లి మాత్రం ఆడపిల్లకెందుకు వుద్యోగాలు పెళ్ళి చేసి వొక అయ్య చేతిలో పెట్టడమేగా అంటూ రోజూ దీర్ఘాలు తీసేదిగాని యీమధ్యకాలం అంతా ఆ అడపిల్లే సంసారాన్ని సజావుగా నడిచేటట్ట్లు చేసిందని వొప్పుకుందికి మనసొప్పలేదు. తమ్ముణ్ణి దారిన పెడదామని శత విధాల ప్రయత్నించి విఫలమైంది. ఏదైనా చిన్న వ్యాపారం పెట్టిద్దామనుకుంది చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చెయ్యడానికి మోహన్ యిష్టపడలేదు.చేసేదిలేక తన వుద్యోగం మీద శ్రధ్ద పెట్టి వొకతపస్సులా ఏడు సంత్సరాలు గడిపింది బేంకు పరీక్షలన్నీ పాసై ఆఫీసరుగా ప్రమోషను పొందగలిగింది. ఆరోజున తల్లి తండ్రులు ఆమె వున్నతిని పరిపూర్ణ హృదయంతో ఆమోదించలేక కించపరిచే ధైర్యం లేక నిర్లిప్తత ప్రదర్శించారు. శారద కొత్తగా బాధ పడనూలేదు ప్రోత్సాహం ఆశించనూలెదు.

తన జీవితంలో కూడా వసంతం వస్తుందని వూహించని శారద తన తోటి వుద్యోగి తనను పెండ్లి చేసుకునే వుద్దేశంవ్యక్త పరుస్తే ముందు ఆశ్చర్యపోయింది వచ్చిన అవకాశం జారవిడువడం అవివేకమనుకుంది.తను వున్న పరిస్తితిలో పెండ్లి చేసుకుని వొక్కసారిగా బయట పడితే తల్లి తండ్రులు నిస్సహయులవుతారని తనను కోరుకున్న శేఖరుకి రెండు షరతులు పెట్టింది ఒకటి తన తల్లి తండ్రుల పోషణకు అభ్యంతరం వుండకూడదు. రెండవది తనకి ఆడపిల్ల పుడితే హీనదృష్టితో చూడకూడదు. రెండు షరతులు బేషరతుగా వొప్పుకున్నాడు .తనకి అమ్మాయే కావాలంటూ మనస్ఫూర్తిగా శారద చేయినందుకున్నాడు.
అంతా నిర్ణయించుకున్నాక తల్లితండ్రులకు తెలియజెప్పింది. తమకున్న ఒక్క బాధ్యత తీరుతున్నందుకు సంతోషించారు. తరువాత తమగతేమిటని వ్యాకుల పడ్డారు. తన తరఫున యెవరూ లేకపోవటంతో శేఖరు వాళ్లతోనే వుంటూ శారద తల్లితండ్రులను తన వారిగానె భావించి గౌరవించడంతో వారి మనసు తేలిక పడింది. శారదకి పెండ్లి అయినట్లు పరాయి అయినట్లుగాఅనిపించలేదు.
అప్పుడప్పుడు తన గురించి యితరులతో మా శారద యిలాగ అలాగ అంటూ చెప్పినప్పుడు రవ్వంతాప్యాయత తల్లి స్వరంలొ విన్నప్పుడు మాత్రం శారద కొద్దిగా చలించేది. పెండ్లయిన యేడాదికి శారద గర్భవతి అయింది. బిడ్డ పుట్టేవరకు కాలం చాలా ఆహ్లాదకరంగానే గడిచింది శారదని కాలు కింద పెట్టనివ్వకుండా కావలసినవి చేసి పెట్టి తల్లి చాలా అపురూపంగా చూసేది
మర్నాడు ప్రసవిస్తుందనగా ముందు రోజు శేఖరుతో అంది శారద “అందరూ నన్నింత బాగా చూసుకుంటున్నారు. నాకుగాని పాప పుడితే పాపని యింత అపురూపంగానూ చూసుకుంటారా?”” నీ కెందుకాసందేహం నాకు ఆడపిల్లే కావాలి సరేనా నిశ్చింతగా నిద్రపో.”అంటూ ముంగురులు సవరించాడు శేఖర్.

ఈ సంభాషణ జరిగిన యిరవై నాల్గు గంటల్లో శారదకి ఆడపిల్ల పుట్టింది.తల్లి తన అలవాటులో వున్న డైలాగులు అంటూవుంటే శారద మనసు మెలి పెట్టినట్ట్లయింది. ఎప్పటికి వీళ్ళలో మార్పు కలిగేది నిస్పృహగా నిట్టూర్చింది. నర్సు పాపని తెచ్చిపక్కలో పరుండ పెట్టింది అపురూపంగా రెండు చేతులతో చుట్టిహ్రృదయానికి హత్తుకుంది శారద యీజన్మకీ వరం చాలు అన్నట్ట్లుగా. ఇంతలో జిగ్గుమన్న వెలుగుతో వులిక్కి పడింది.ఎదురుగా శేఖర్ పసిబిడ్డకీ తనకీ కలిపి ఫొటో తీసాడు.ఏమిటీ పని అంటే నాకు ముందే తెలుసు పాపంటె నీకు చాల యిష్టం మోదటిసారిగా మాతృప్రేమని చవి చూస్తున్న మన పాపని, నీకళ్ళలో తొణికిసలాడుతున్న మమకారాన్ని ఫొటోలో బంధించి యీ అపురూపమైన దృశ్యాన్ని మళ్ళీమళ్ళీ చూసుకోవాలని యీ పని చేసాను.ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పిల్లల్ల్ని కంటామంటే ప్రభుత్త్వం వొప్పుకోదు కదా!

వాతావరణంలో యెంతటి వుల్లాసం .పై మాటలు విన్నాక ప్రపంచాన్ని జయించినట్లనిపించింది శారదకి.నాలుగోనాడు యింటికి తీసుకు వెళ్ళారు తల్లినీ బిడ్డనీ. బాలసారె జరిపించి బేంకువుద్యోగుల్ని పిలుద్దామంటే తల్లి గొణిగింది మగ పిల్లాడైతే యివన్నీ చెయ్యొచ్చుగాని ఆడపిల్లకీ ఆడంబరాలెందుకే అంది.”అమ్మా!యీ క్షణంనుంచి ఆమాట మర్చిపో యీ బిడ్డ నా జీవన జ్యోతి. ఏ ఆడపిల్ల గురించి న్యూనత చూపించకు”. గట్టిగానే మందలించటంతో తల్లి మౌనం వహించింది “బంగారూ నీకేం పేరు పెట్టాలమ్మ” అంది మురిపెంగా ప్రక్కనే కూర్చున్న శేఖర్ యిప్పుడే అన్నావుగా నా జీవన జ్యోతి అని జ్యోతి పేరే పెట్టు.
బిడ్డని ప్రేమగా హృదయానికి హత్తుకుంటూ టి వి వైపు చూస్తే అందులో కేర్ ఫర్ ద గర్ల్ చైల్డ్ అంటూ వచ్చింది. అది చూసి మనసారా నవ్వుకున్నారు.
-hymavati

Submitted on: Sun Jun 23 2013 05:04:42 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Telugu
Copyright: A Billion Stories (http://www.abillionstories.com) Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


Want me to talk?

Hey! It seems, many of you
Have felt, I am not talking!
What nonsense, my friends?!
I always feel I’m engaged
In a talk with your mind,
Right when you think of me!
More so, when you are reading
One of my forgotten junkies!

When, you still believe, surely
There might be a clue in it,
To yet an unknown avenue
Of our infinite ignorance!
Precisely there, my friend,
My mind connects surely
With yours, right through
That secret conduit to your
Thought Space, and I race,
To meet you all and talk
With pure passion to know!

To share your yearning mind
To know more, to munch,
To learn from you, all that
I am yet to learn and know!
When we meet physically,
Anywhere on this planet,
Believe me, and let me walk
Alongside you, and I promise,
Together, we could explore
Newer avenues of exploring
How much we don’t know!

If that’s what ‘research’ is,
Walk with me in all modes,
Giggling, smiling, gasping,
Even in silence if it has to be,
Anytime, anywhere, catch me!

And even assuming
you cannot catch me,
What you need to do,
is to catch my thought.
The moment you do,
The moment you know,
What you did not know.
The moment you say ‘Ah!’
The moment you smiled.
On that new theorem, that new Lemma.
I will come, I will talk.
But, I will not need to talk!
I would have transcended into
your Thought Space.
Lighting the next path.
Would you then still,

Want me to Talk?
-B.Devadas Acharya

Submitted on: Thu Jul 25 2013 22:51:17 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


“Goddess of Knowledge”
Who is that, my dear?
Asketh the novice.
Oh! Indians always say,
It’s none other than
The unseen ‘Saraswati’,
Adorning the ethereal,
Queen of all flowers,
The Lotus, its petals
Wide and sprawling,
Soothingly colored,
By the unknown Nature!

The mad mathematician,
Claiming it’s nothing
Other than ‘mathematics’!
If logic drives mathematics,
Whatever ‘logic’ means,
One asketh, first of all,
‘Define the term God’!
A barber once asked me,
While giving me a shave,
‘Sir, does ‘God’ exist?’
‘What makes you ask
Such a weird question?’
I asked in wonderment.
“Sir, none of my barber
Friends and foes alike
Has said ‘God came to me
For a haircut’ you see”.
He whispered, ‘Sir,
Have you seen Him?!’

I said, “‘God’ is a term
Which means to me
What all I don’t know!
That is, my ‘ignorance’.”
‘Hmmm!’ He hummed.
A reflective while
Later, he bemused me
By asking, ‘Then, “What
should be ‘Godess’, Sir?”
“It should be ‘knowledge’!”
I said. He slowed down
His shaving silently.
Oh! Suddenly, I wondered
“Goddess of knowledge”
Would simply mean
“Knowledge of knowledge”?
Is that what ‘mathematics’
Is? I still wondered!
I was lost in the world
Of my thought space soon.
What about ‘infinity’
For the meaning of ‘God’?
Then, ‘Goddess’ would be
To mean ‘finite’, you see!
Hence, what shall we
Mean by the equivalent
“Finite of knowledge” of
“Goddess of knowledge”?!
Or, is that equivalent to
‘Knowledge is finite’?
Howsoever vast it is,
Knowledge is finite,
For, we record all that
We know for posterity
To ‘understand’ and
Follow up to acquire
More of what is not
Known, you see! Oh,
So, “Goddess of knowledge”
Is to say, ‘knowledge
Is finite, and hence
That “Ignorance is God”!

And ‘ignorance’ is
Infinite indeed! Amen!
-B.Devadas Acharya

Submitted on: Thu Jul 25 2013 22:31:59 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


चुन्नू मुन्नू थे दो भाई,
रसगुल्ले पर हुई लड़ाई…
चुन्नू बोला मैं खाऊंगा,
मुन्नू बोला मैं खाऊंगा..
हल्ला सुन कर मम्मी आई,
दोनों को एक चपत लगाई,
कभी न लड़ना,
कभी न झगड़ना,
आपस में तुम मिलकर रहना |

-बाल कविता (Children’s Poem)
Submitted by:
Submitted on: Sat Jul 13 2013 19:34:51 GMT-0700 (PDT)
Category: Folklore
Language: Hindi
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


बिल्ली चूहा भाई बन्दर,
बैठे थे एक कमरे के अन्दर,
बिल्ली बोली म्याऊं,
चूहा बोला बिल में जाऊं,
इतने में आया एक भालू,
बोला मैं तुम सबको खालूं,
लेकिन तीनो थे चालाक,
पकड़ी भालू की झट से नाक,
नाक पकड़ कर खूब घुमाया,
भालू ने फिर नहीं सताया |

-बाल कविता (Children’s Poem)
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Sat Jul 13 2013 19:31:50 GMT-0700 (PDT)
Category: Folklore
Language: Hindi
Copyright: Copy Free
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


The finest day of spring
Petals dance on sudden gales
Counting everyone
Before the sinking sun
Fly, fly little wings
Like love that never fails

Shadows begin to wake
To a chorus that is the night
Crickets fiddle, slow
Warblers whistle, low
Shine, shine velvet moon
Till last you fade from sight

Hear the sea in song
Where the swallows play and die
Starlight in the haze
Flicker fireflies, ablaze
Stay, stay gentle dream
Beneath the candles in the sky
-Luther Seahand

Submitted on: Mon Jul 08 2013 01:48:19 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


कशमकश की वो तीव्र लहरें,
मेरी नाँव की पाल पर अतीत की,
हार का वो हिलोरा अब भी तटस्थ,
मगर कदम जब पड़े सत्य के,
धरातल की भूमि पर तो पाया,
एक अथाह शून्य…
शून्य जहाँ फैली है एक खामोशी,
हवाओं के शोर में दबा सा एक क्रंदन,
रोजमर्रा की जिंदगी के शोर का,
जो चाहता है पैमानों को तोड़,
बाहर झाँकना, अनकही सुनाना मगर,
बेबसी है शायद, तो खामोश है…
मैं चल पड़ा इस शून्य पर,
कशमकश की लहरों को पीछे छोड़,
पाल के हिलोरों से कहीं दूर,
तो पायी ये पतली सी एक तंग गली,
देखा की शहर सो रहा है,
कई मकानों से पटा एक शहर…
साएँ साएँ सी हवा तो है मगर,
एक खामोश अनकही दबी सी है,
शायद शहर के हृदय की पीड़ा,
मेरे कदम ना रुके , ना रुकने की चाहत,
एक मोड़ पर खुली थी खिड़की तो झाँक लिया,
मैं हैरान तटस्थ, और शहर का भीषण अट्टहास…
शहर तो है मगर हर मकान में,
सिमटा खुद का एक शहर,
रहने वालों की हँसी या आँसू,
कारण हर मकान का अपना शहर,
तब जानी शहर की मायूसी, क्रंदन,
एक अनकही की थी वो भीषण अट्टहास…
मैं मुसाफिर चलता रहा,
शहर को पीछे छोड़,
एक नये तजुर्बे की तलाश,
मगर कानों पर अब भी,
शहर का अट्टहास तटस्थ, लग रहा,
मिलती हो मेरी अनकही भी शहर से…

-BaBa

Submitted on: Tue Jun 25 2013 10:23:12 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Hindi
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


Under the Greenwood Tree

Under the greenwood tree
Who loves to live with me,
And turn his merry note
Unto the sweet bird’s throat,
Come hither, come hither, come hither:
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

Who doth ambition shun
And loves to live i’ the sun,
Seeking the food he eats,
And pleased with what he gets,
Come hither, come hither, come hither:
Here shall he see
No enemy
But winter and rough weather.

– William Shakespeare
-Sahana Harekrishna

Submitted on: Sat Oct 06 2012 02:01:53 GMT-0700 (PDT)
Category: Non-original work with Acknowledgements
Language: English
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


WITH TEARS FLOWING DOWN,
I CAN’T RESIST MY EMOTIONS
FOR THE LOVE OF A MAN
WHOSE LIFE’S MESSAGE
WAS ONLY LOVE, SERVICE,
LOVE, SERVICE AND LOVE
AND WITH GRIT AND SMILE
OF A POWERFUL YET SOFT
HEARTED LOVING FRIEND
WHOSE SMILES HAVE BEEN
MY SOURCE OF CONFIDENCE!

-In memory of G.R.Hegde (Gampu Mama)
-Devadas Acharya

Submitted on: Sun Jul 14 2013 18:23:26 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: English
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit


अब फिर , मॉनसून आया है ।
बुझ रही , धरती की ये आग ।
नदियाँ हँस रही , पोखरें नाच रहे ।
तितली उड़ रही , मेंढक गा रहे ।
फिर भी कोई रो रहा है , कह रहा है ।
अब आके क्या , जब फसल को हो गई फाँसी ।
अब तो भूख करेगी , मेरी वर्षा ।
फसल की फाँसी से होगी , अब मुझको फाँसी ।
-aditya

Submitted on: Sun Jun 09 2013 00:00:29 GMT-0700 (PDT)
Category: Original
Language: Hindi
Copyright: Reserved
Submit your own work at http://www.abillionstories.com
Read submissions at http://abilionstories.wordpress.com
Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore in your own language at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: