Latest Entries »


ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ಮಳೆಯೊಡನೆ ಆಡಬೇಕು
ಪುಟ್ಟ ಕಾಗದದ ದೋಣಿಗಳಿವೆ
ಅವು ತೇಲುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು
ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ಹಸಿರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು
ಕೆಸರಿನಲಿ ಬಿದ್ದು ಉರುಳಾಡಬೇಕು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಗಳಿವೆ
ಅವು ಹಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವೆ
ಇಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು
ಮರಗಳ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು
ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ
ಅವುಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು

ಅಮ್ಮ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬೇಕೇ?
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆಡು-ಮೇಕೆ
ನಿಸರ್ಗವೇ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಪಾಠ
ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುವುದು ನನ್ನ ಆಟ
ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಶಾಲೆಯ ಕಾಟ!

-Madhubala

Photo By:
Submitted by: Madhubala
Submitted on: Mon Jan 21 2019 12:53:50 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Advertisements

You can still say yes to yesterdays, no to Novembers, and miss the mistakes that taught a better way.
-Anthony Liccione

Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Thu Nov 22 2018 22:42:48 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


puranapanda_srinivas-_1_.jpg
जीवन – यज्ञ है
जब ,
मैं – नहीं है
और सब – मैं है
तब ,
जीवन – यज्ञ है |

कैसे , कब , क्या, कहाँ – सब ,
सीखो जब
और
“मैंने किया” ,
मत बोलो
तब ,
जीवन – यज्ञ है |

इस राह पर पहला कदम
जब बोलो – सब साथ चलो ,
और चलो – सबको साथ
लेकर ,
खींचकर ,
पसीना तर हो जाओ ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
तब ,
पथ तुम्हारा यज्ञ है ,
तब ,
जीवन – यज्ञ है |

सबके आंसू पोंछो ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
सबकी भूख मिटाओ ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
तब
जीवन – यज्ञ है |

भलों की करो भलाई ,
पर बोलो – मैं नहीं ,
बुरों की करो बुराई ,
और बोलो – सिर्फ – मैं ,
तब
जीवन – यज्ञ है |

-देवसुत

Photo By: Unknown
Submitted by: देवसुत
Submitted on: Mon Nov 19 2018 23:27:00 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: हिन्दी/Hindi

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


कलेजे का टुकड़ा ।
English Translation of Hindi Proverb: A piece of my heart
English equivalent proverb: Apple of my eye.

कलेजा मुँह में आना ।
English Translation of Hindi Proverb: Heart in mouth (signifying fear or anxiety).
English equivalent proverb: none

दो वक़्त की रोटी ।
English Translation of Hindi Proverb: 2 times a day, bread.
English equivalent proverb: Living hand to mouth.

पेट में चूहे कूदना ।
English Translation of Hindi Proverb: Mice jumping in the stomach (signifying hunger).
English Equivalent Proverb: none

पापड़ बेलना ।
English Translation of Hindi Proverb: Roll a “Papad” (no english word). Papad is made when dough is rolled very thin.
English Equivalent Proverb: none. But it signifies “working hard”

अपनी खिचड़ी अलग पकाना ।
English Translation of Hindi Proverb: Cooking ones own concoction separately.
English Equivalent Proverb: none

दूध की नदियाँ बहाना ।
English Translation of Hindi Proverb: Throwing so much milk as in a river. Signifies –
Excess.
English Equivalent proverb: none

आटे दाल का भाव पता लगना ।
English Translation of Hindi Proverb: To find out living costs.
English Equivalent proverb: none

आम के आम, गुठलियों के दाम ।
English Translation of Hindi Proverb: Not only mangoes, even the mango seeds gave returns.
English Equivalent proverb: none

कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली ।
English Translation of Hindi Proverb: What is the level of King Bhoj and where comes from Gangu the vegetable oil maker. Signifying the levels of social strata between two people.
English Equivalent proverb: none

नाक में दम करना ।
English Translation of Hindi Proverb: To create a pain in the nose.
English equivalent proverb: A pain in the ass.

सर सलामत तो पगड़ी हज़ार ।
English Translation of Hindi Proverb: If the head is fine, a thousand turbans can be worn. Signifies the primacy of “survival”.
English equivalent proverb: Bend now to live another day. (Originally created by the author – all rights reserved)

एक हाथ से ताली नहीं बजती ।
English Translation of Hindi Proverb: One cannot clap with one hand.
English equivalent proverb: It takes two to tango.

ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या डरना ।
English Translation of Hindi Proverb: If the head has been put in the pounder (Okhli) voluntarily, then why fear the pounding.
English equivalent proverb: none

अंत भला तो सब भला ।
English Translation of Hindi Proverb: If the end is good, then all is good.
English equivalent proverb: none

ऊंची दूकान फीका पकवान ।
English Translation of Hindi Proverb: High shop, bad food. Signifying high cost as well as low quality.
English Equivalent proverb: none

राम राम जपना , पराया माल अपना ।
English Translation of Hindi Proverb: Take the name of God, but be a thief.
English equivalent proverb: Nearer the church, farther from God.

येड़ा बन के पेड़ा खाना ।
English Translation of Hindi Proverb: Become a fool and eat the pie.
English equivalent proverb: Act fooling if it means profit.

नाक काटना ।
English Translation of Hindi Proverb: cut the nose. Signifying: to insult.
English equivalent proverb: none

नाक पे मक्खी न बैठने देना ।
English Translation of Hindi Proverb: Not even to allow a fly to sit on the nose. Signifying to take utmost care.
English equivalent proverb: Take utmost care.

नाक रगड़ना ।
English Translation of Hindi Proverb: Rub the nose
English equivalent proverb: none. But it signifies ” to make to do the hard work”

नाक रखना ।
English Translation of Hindi Proverb: Keep the nose.
English equivalent proverb: none. But is signifies “to keep the dignity”

Photo By:
Submitted by:
Submitted on: Sun Jun 14 2015 17:45:33 GMT+0530 (IST)
Category: Folklore
Language: हिन्दी/Hindi

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

Abuse -Anthony Liccione


It’s better to look at a black and white world, rather than black and blue.
-Anthony Liccione

Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Sun Oct 28 2018 04:04:05 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


अपने मुँह मियाँ मिट्ठू |
अर्थात: स्वयं अपनी प्रशंसा करना |
वाक्य: अच्छे आदमियों को अपने मुहँ मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता ।
English Translation of Hindi Proverb: own mouth uncle parrot
English Equivalent of Hindi Proverb: self-appreciation

अक्ल का चरने जाना |
अर्थात: समझ का अभाव होना
वाक्य: इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गयी थी ?
English Translation of Hindi Proverb: the brain has gone to eat grass
English Equivalent of Hindi Proverb: foolish

अपना हाथ जगन्नाथ |
अर्थात: स्वंय के द्वारा किया गया कार्य ही महत्वपूर्ण होता है.
English Translation of Hindi Proverb: my hand is god
English Equivalent of Hindi Proverb: god resides in one’s action

सौ सुनार की एक लुहार की |
अर्थात: एक महत्वपूर्ण कार्य कई अनर्गल कार्यों से ज्यादा सटीक होता है.
English Translation of Hindi Proverb: a hundred of jewellers is equalled by one of the ironworker
English Equivalent of Hindi Proverb: None

सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को |
अर्थात: धूर्त व्यक्ति द्वारा धिकावे का किया गया अच्छा कार्य
English Translation of Hindi Proverb: after eating a hundred rats, the cat went on a pilgrimage
English Equivalent of Hindi Proverb: None

अधजल गगरी छलकत जाय |
अर्थात: मुर्ख व्यक्ति ज्यादा चिल्लाता है, जबकि ज्ञानी शांत रहता है.
English Translation of Hindi Proverb: half empty pot, spills more.
English equivalent of HIndi Proverb: Empty cans make more noise.

Photo By:
Submitted by:
Submitted on: Sun Jun 14 2015 18:09:14 GMT+0530 (IST)
Category: Folklore
Language: हिन्दी/Hindi

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


uc?export=download&id=1S-4HXR4pGW3JXkfIJaANGJMHR0jLd55l
बाधाएँ आती हैं आएँ
घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,
पावों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,
निज हाथों में हँसते-हँसते,
आग लगाकर जलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

हास्य-रूदन में, तूफ़ानों में,
अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

उजियारे में, अंधकार में,
कल कहार में, बीच धार में,
घोर घृणा में, पूत प्यार में,
क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में,
जीवन के शत-शत आकर्षक,
अरमानों को ढलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ,
प्रगति चिरंतन कैसा इति अब,
सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ,
असफल, सफल समान मनोरथ,
सब कुछ देकर कुछ न मांगते,
पावस बनकर ढ़लना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

कुछ काँटों से सज्जित जीवन,
प्रखर प्यार से वंचित यौवन,
नीरवता से मुखरित मधुबन,
परहित अर्पित अपना तन-मन,
जीवन को शत-शत आहुति में,
जलना होगा, गलना होगा।
क़दम मिलाकर चलना होगा।

Photo By: Unknown
Submitted by: Atal Behari Vajpayee
Submitted on: 16-Aug-2018
Category: Non-Original work with acknowledgements
Language: हिन्दी/Hindi

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

ಪಿಸುಮಾತು -Aa.Ja.Ka


ಮನಸಿಗೇಕೆ ತಾಕಿತು ನಿನ್ನ ಮೌನದ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ?
ಮನದಿಯಲ್ಲೇಕೆ ಉಳಿಯಿತು ನೀನೇ ಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ?
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನದ ಮರೆಗೆ ನೂಕುವಾಗ ನೀ ಏಕೆ ಜಿಗಿದೆ ಮನದ ಮೋಡಕ್ಕೆ
ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಳೆದು ಏಕೆ ನೂಕಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ?

Photo By:
Submitted by: Aa.Ja.Ka
Submitted on: Thu Apr 19 2018 23:23:24 GMT+0530 (IST)
Category: Semi-Fiction-A real life incident mixed with imagination Language: ಕನ್ನಡ/Kannada

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


Key the mind, and set the soul free.

-Anthony Liccione

Photo By:
Submitted by: Anthony Liccione
Submitted on: Wed Apr 12 2017 23:27:17 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit


uc?export=download&id=1eiu7T83GAW8zwTULYlwMkALPoynruGN-
It is Ganesh Chaturthi and there is no dearth of wishes from people to each other. In this wishing and “wishing the same” there is a learning which is forgotten. A powerful learning, not to be missed to be successful in life, lifelong. The learning comes from a story, which is a “story” to the general reader. To the keen observer, however, the secret is revealed. The story goes like this…

Vyasa wanted to write the Mahabharata, but knew that this was not a single-man effort. To complete it, he would need someone to write it, while he narrates. And for this he thought none fit other than Ganesha himself.

Towards this purpose, he approached Ganesha and requested him to write the Mahabharata while he narrates it.

At this stage, Ganesha imposed a precondition that he would do so only if Vyasa would narrate the story “without a pause”. Vyasa agrees but sets a counter-condition – that Ganesha understand what he recites first, “before” transcribing them. And Ganesha agrees.

And so the Mahabharata was written. It is said that while Vyasa narrated, he would be full chapters ahead, while Ganesha would sit thinking on the meaning of what he heard before he transcribed (wrote) it.

The story ends.
To the keen observer though, the secret to success is revealed. It is short, simple and yet powerful.
It is this:
Apply thy power of “understanding before the action” is done.

Try to understand, hone the skills to understand, improve your knowledge to understand. Understand before you take decisions. Understand before you write the exams. Understand before teaching others. Understand before writing down anything. Understand before undertaking the works. And so on… apply this principle everywhere and you are sure to be successful in life. So, if you understand before you do anything, you are automatically invoking the principle of Ganesha – the Lord of Success.

Understood?
-हरेकृष्ण आचार्य

Photo By: Internet
Submitted by: हरेकृष्ण आचार्य
Submitted on: Fri Nov 09 2018 06:37:22 GMT+0530 (IST)
Category: Original
Language: English
Tags: Significance of the story of Vyasa and Ganesha, The writing of the Mahabharata, Ved Vyasa and Ganesha, Ved Vyasa and Mahabharata

– Read submissions at http://readit.abillionstories.com
– Submit a poem, quote, proverb, story, mantra, folklore, article, painting, cartoon or drawing at http://www.abillionstories.com/submit

%d bloggers like this: